Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767


Technologia

łuk twarzowy jest to urządzenie protetyczne służące do zarejestrowania indywidualnego przestrzennego położenia szczęki w stosunku do stawów skroniowo-żuchwowych danego pacjenta oraz przeniesienia tej informacji przez technika do artykulatora w laboratorium. artykulator jest to urządzenie protetyczne służące do odtwarzania wszystkich możliwych ruchów żuchwy pacjenta zarejestrowanych wcześniej łukiem twarzowym dzięki czemu wszystkie prace protetyczne jak licówki, korony, mosty, protezy są znacznie bardziej precyzyjne, indywidualne i przewidywalne.

wykorzystanie łuku twarzowego i artykulatora pozwala na odtworzenie przestrzennego położenia szczęki względem stawu skroniowo-żuchwowego (nachylenie, przesunięcie), żuchwy względem szczęki, wyskości zwarcia, kąta Bennetta, kąta nachylenia drogi stawowej dzięki czemu kontakty zębów w szczęce i żuchwie są bardzo precyzyjnie odtworzone.

urządzenie VDW Reciproc umożliwia przeprowadzanie leczenia kanałowego zdecydowanie szybciej niż w metodach tradycyjnych narzędziami ręcznymi zapewniając jednocześnie zachowanie fizjologicznej krzywizny kanału, umożliwienie dostępu środków płuczących kanał korzeniowy z bakterii oraz przygotowanie do prawidłowego wypełnienia za pomocą niklowo-tytanowych narzędzi rotacyjnych.

znieczulenie komputerowe SleeperOne umożliwia podawanie znieczulenia kropla po kropli z uwzględnieniem oporu tkanek, dzięki czemu każda kropla środka znieczulającego wyprzedza i znieczula tkanki zanim dotrze do nich igła, czyniąc zabieg zdecydowanie mniej nieprzyjemnym, natomiast przed podaniem znieczulenia istnieje również możliwość zastosowania środków znieczulajacych błonę śluzową jamy ustnej aby dodatkowo zmniejszyć dyskomfort towarzyszący znieczuleniu.

Współpraca