Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Profil Kolorów

2016-12-16T22:28:32+00:00

Zakupiliśmy color passport umożliwiający prawidłowe odtworzenie kolorów wykonywanego zdjęcia. Dotychczas profil kolorów samego aparatu, kolor na monitorze w gabinecie i kolory w laboratorium technika różniły się co utrudniało wymianę informacji i prawidłowy dobór koloru. Od tej pory mamy nadzieję na jeszcze dokładniejsze odtwarzanie kolorów licówek, koron, mostów i ładniejsze zdjęcia przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia ortodontycznego lub protetycznego. #licówki, #korony, #mosty

Profil Kolorów 2016-12-16T22:28:32+00:00