Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


System Splitex

2017-06-27T10:23:41+00:00

Wprowadziliśmy system Splitex do artykulatora umożliwiający równoczesną pracę na modelach należących do kilku pacjentów, ułatwiając współpracę pomiędzy lekarzem a labolatorium oraz zwiększając znacząco możliwości jego wykorzystania do większości prac protetycznych (licówki, korony, mosty, protezy), #artex #splitex #artykulator #licówki #korony #mosty #protezy

artykulator-splitex

System Splitex 2017-06-27T10:23:41+00:00