Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Specyfika Postępowania Kliniczno – Laboratoryjnego W Trudnych Przypadkach Bezzębia – Zastosowanie Metody Kalotowej

2018-02-11T00:04:36+00:00

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne Specyfika Postępowania Kliniczno – Laboratoryjnego W Trudnych Przypadkach Bezzębia – Zastosowanie Metody Kalotowej W Szczecinie W Dniach 29-30.01.18 #protetyka #pawełłabno #stomatologiałabno

Specyfika Postępowania Kliniczno – Laboratoryjnego W Trudnych Przypadkach Bezzębia – Zastosowanie Metody Kalotowej 2018-02-11T00:04:36+00:00

Zlecenie Korony

2018-01-20T10:17:54+00:00

korona metalo-ceramiczna

 

proszę o zamontowanie modeli w artykulatorze Artex z systemem Splitex:

kąt nachylenia drogi stawowej 33* (indywidualnie: prawy……. i lewy…….)

kąt Bennetta 15* (indywidualnie: prawy……. i lewy..…..)

ISS 0,5-1,0 (0,77)

ząb żywy / po endo

osłabiony / wzmocniony

stopień: brak – shoulder – chamfer

podbudowa na całą szerokość stopnia

lakier dystansujący w części koronowej / dziąsłowej

ząb przeciwstawny może być / nie powinien być szlifowany korekcyjnie

kontrola:…………………………..………….

profil […]

Zlecenie Korony 2018-01-20T10:17:54+00:00

Leczenie Kanałowe

2018-01-12T21:01:57+00:00

Wprowadzenie: leczenie kanałowe polega na oczyszczeniu czyli dokładnym usunięciu drobnoustrojów i resztek nieodwracalnie zmienionej miazgi, ukształtowaniu, czyli nadaniu kanałowi zwężającego się ku wierzchołkowi fizjologicznego kształtu oraz wypełnieniu, czyli zamknięciu kanału szczelnym, nierozpuszczalnym, biozgodnym materiałem. Ponieważ leczenie kanałowe jest terapią, której nie widać, dlatego czasami trudno jest przekonać pacjenta o konieczności jej przeprowadzenia. Niektórzy lekarze znajdują analogię w leczeniu złamanej nogi a nie jej odcinaniu. Jednak przed podjęciem decyzji odnośnie ewentualnego […]

Leczenie Kanałowe 2018-01-12T21:01:57+00:00

Wkład Koronowo-Korzeniowy

2017-12-10T23:00:13+00:00

Wkład koronowo-korzeniowy powinien równomiernie przylegać do wszystkich ścian kanału i części nośnej korzenia aby podczas działania sił żucia rozkład naprężeń był równomierny oraz aby warstwa cementu była cienka i tej samej grubości w celu zapewnienia jak największej siły wiązania.

Wkład Koronowo-Korzeniowy 2017-12-10T23:00:13+00:00

Korona Metalo-Ceramiczna

2017-11-28T10:59:06+00:00

podbudowa metalowa 0,3 – 0,5mm + 1 mm licowanie porcelaną = 1,5 mm,

Konsultacja: badanie żywotności, zdjęcie rtg, kość, przebieg girlandy dziąsłowej, kolor dziąsła, stan zapalny, kieszonki dziąsłowe, długości korony, sprawdzenie kontaktów w zwarciu centrycznym i ekscentrycznym, wyrównanie płaszczyzny, opracowanie i wypełnienie ubytków, ocena wskazań i przeciwwskazań, koszty, laboratorium, czas, oczekiwania pacjenta (waxup, mockup, kolor w pracowni), zgoda na leczenie i świadomość ograniczeń: brak biokompatybilności, zwiększone odkładanie płytki nazębnej, choroby przyzębia, odsłanianie metalu, szare dziąsło, średnia estetyka, brak przezierności, brak […]

Korona Metalo-Ceramiczna 2017-11-28T10:59:06+00:00

Zaburzenia Morfologiczno – Czynnościowe Narządu Żucia Część II

2017-06-16T22:14:05+00:00

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne W Krakowie Zaburzenia Morfologiczno – Czynnościowe Narządu Żucia Część II (dolegliwości bólowe stawów, diagnostyka, leczenie bruksizmu, stanów napięciowych głowy, szyny relaksacyjne, repozycyjne, farmakoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna) – #protetyka #pawełłabno #stomatologiałabno

Zaburzenia Morfologiczno – Czynnościowe Narządu Żucia Część II 2017-06-16T22:14:05+00:00

Chirurgia Stomatologiczna

2017-06-19T12:34:30+00:00

implanty tarnów

lek. dent. Paweł Łabno zakończył staż specjalizacyjny z chirurgii stomatologicznej. #chirurgia #implanty #paweł-łabno

Chirurgia Stomatologiczna 2017-06-19T12:34:30+00:00

Specjalizacja

2017-06-19T12:34:30+00:00

paweł łabno tarnów

lek. dent. Paweł Łabno rozpoczął specjalizację z protetyki stomatologicznej w Łodzi. #paweł-łabno #specjalizacja #protetyka #implanty

Specjalizacja 2017-06-19T12:34:30+00:00

Łuk Twarzowy

2016-11-10T18:57:28+00:00

Zakupiliśmy system artykulacyjny Artex umożliwiający pełną współpracę pomiędzy stomatologiem, technikiem oraz pacjentem.  Może on być wykorzystywany do wszystkich rodzajów prac protetycznych (korony, licówki, mosty, protezy). Pozwala na znaczną redukcję szlifowania zębów Pacjenta. Łuk twarzowy stanowiący najważniejszą część systemu pozwala na zarejestrowanie przestrzennego ułożenia szczęki względem anatomicznych punktów odniesienia. Dzięki temu uchwycone są indywidualne stosunki przestrzenne szczęki i żuchwy, które następnie przenoszone są w laboratorium protetycznym przez technika na modele, umożliwiając tym samym wykonywanie najwyższej jakości prac z ograniczaniem ryzyka występowania dolegliwości bólowych w stawach skroniowo-żuchwowych […]

Łuk Twarzowy 2016-11-10T18:57:28+00:00

Konsekwencje Braku Właściwej Decyzji Co Do Ekstrakcji Zębów Źle Rokujących. Kiedy Ekstrakcja I Implantacja – Roberto Cocchetto

2017-06-19T12:34:30+00:00

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Konsekwencje Braku Właściwej Decyzji Co Do Ekstrakcji Zębów Źle Rokujących. Kiedy Ekstrakcja I Implantacja – Roberto Cocchetto. #implanty #chirurgia #protetyka

Konsekwencje Braku Właściwej Decyzji Co Do Ekstrakcji Zębów Źle Rokujących. Kiedy Ekstrakcja I Implantacja – Roberto Cocchetto 2017-06-19T12:34:30+00:00

Możliwości Wykorzystania Laseroterapii W Trakcie Zabiegów Z Zakresu Protetyki Stomatologicznej – Martin Strassl

2016-07-27T21:41:00+00:00

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Możliwości Wykorzystania Laseroterapii W Trakcie Zabiegów Z Zakresu Protetyki Stomatologicznej – Martin Strassl. #protetyka #licówki #korony #mosty

Możliwości Wykorzystania Laseroterapii W Trakcie Zabiegów Z Zakresu Protetyki Stomatologicznej – Martin Strassl 2016-07-27T21:41:00+00:00

Praktyczne Zastosowanie Łuku Twarzowego I Artykulatora Do Analizy I Planowania Prac Protetycznych – Dominik Morawski

2016-07-27T12:09:49+00:00

lek. dent Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Praktyczne Zastosowanie Łuku Twarzowego I Artykulatora Do Analizy I Planowania Prac Protetycznych – Dominik Morawski. #artykulator #łuk-twarzowy #protetyka

Praktyczne Zastosowanie Łuku Twarzowego I Artykulatora Do Analizy I Planowania Prac Protetycznych – Dominik Morawski 2016-07-27T12:09:49+00:00