Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Endodoncja IV – Zaawansowane Techniki Leczenia Endodontycznego Przy Pomocy Mikroskopu I Instrumentów Ultradźwiękowych – lek. dent. Maciej Żarow

2016-07-26T23:09:55+00:00

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Endodoncja IV – Zaawansowane Techniki Leczenia Endodontycznego Przy Pomocy Mikroskopu I Instrumentów Ultradźwiękowych – lek. dent. Maciej Żarow. #endodoncja #leczenie-kanałowe #stomatologia-mikroskopowa #leczenie-pod-mikroskopem

Endodoncja IV – Zaawansowane Techniki Leczenia Endodontycznego Przy Pomocy Mikroskopu I Instrumentów Ultradźwiękowych – lek. dent. Maciej Żarow 2016-07-26T23:09:55+00:00

Nowoczesna Endodoncja – Praktyczne Wykorzystanie Systemu GT Series X – Walter Johan Van Driel

2016-07-27T09:57:41+00:00

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Nowoczesna Endodoncja – Praktyczne Wykorzystanie Systemu GT Series X – Walter Johan Van Driel. #endodoncja #leczenie-kanałowe #stomatologia-mikroskopowa #leczenie-pod-mikroskopem

Nowoczesna Endodoncja – Praktyczne Wykorzystanie Systemu GT Series X – Walter Johan Van Driel 2016-07-27T09:57:41+00:00