Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Telemedicine Applications In Modern Medicine, The Possibilities And Limitations

Telemedicine Applications In Modern Medicine, The Possibilities And Limitations – Paweł Łabno, Aleksandra Łabno, Renata Chałas – European Journal of Medical Technologies – 2017 – Punkty KBN/MNiSW 7,00

2018-01-05T22:26:33+00:00