Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Przypadki 2017-12-19T22:31:26+00:00

leczenie kanałowe pod mikroskopem tarnów paweł łabno

Protetyka

korona pełnoceramiczna e.max


proteza szkieletowa na zasuwach


   korony i mosty metalo-ceramiczne w szczęce z przywróceniem prawidłowej wysokości zwarcia


korony pełnoceramiczne 16, 46 e.max


endokorona metalo-ceramiczna 14 Co-Cr


most metalo-ceramiczny 14-0-16 Co-Cr