Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Teoretyczne Podstawy Klinicznej Protetyki Stomatologicznej I Technologii Materiałów Stosowanych W Protetyce Stomatologicznej

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne Teoretyczne Podstawy Klinicznej Protetyki Stomatologicznej I Technologii Materiałów Stosowanych W Protetyce Stomatologicznej W Szczecinie W Dniach 05-09.02.18 #pawełłabno #protetyka #stomatologiałabno

słowa klucze:
2018-02-11T00:07:51+00:00