Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Święta Bożego Narodzenia

Wszystkim Pacjentom składamy najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku, aby przyjście na świat Jezusa Chrystusa przyniosło ze sobą konkretne i namacalne wartości: radość, pokój, nadzieję i miłość.

2016-12-23T21:31:13+00:00