Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Specyfika Postępowania Kliniczno – Laboratoryjnego W Trudnych Przypadkach Bezzębia – Zastosowanie Metody Kalotowej

dr n. med. lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Specjalizacyjne Specyfika Postępowania Kliniczno – Laboratoryjnego W Trudnych Przypadkach Bezzębia – Zastosowanie Metody Kalotowej W Szczecinie W Dniach 29-30.01.18 #protetyka #pawełłabno #stomatologiałabno

słowa klucze: ,
2018-02-11T00:04:36+00:00