Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Sedacja Wziewna Podtlenkiem Azotu Jako Metoda Eliminacji Lęku Stomatologicznego – dr n. med. Barbara Szafrańska

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie Sedacja Wziewna Podtlenkiem Azotu Jako Metoda Eliminacji Lęku Stomatologicznego – dr n. med. Barbara Szafrańska. #podtlenek-azotu #sedacja-wziewna #gaz-rozweselający #n2o

podtlenek-azotu-paweł-łabno-tarnów

słowa klucze: , , , ,
2017-06-27T10:23:55+00:00