Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Możliwości Wykorzystania Laseroterapii W Trakcie Zabiegów Z Zakresu Protetyki Stomatologicznej – Martin Strassl

lek. dent. Paweł Łabno Ukończył Szkolenie – Możliwości Wykorzystania Laseroterapii W Trakcie Zabiegów Z Zakresu Protetyki Stomatologicznej – Martin Strassl. #protetyka #licówki #korony #mosty

słowa klucze: , , , ,
2016-07-27T21:41:00+00:00