Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Leczenie Ortodontyczne I Protetyczne

leczenie ortodontyczne i protetyczne (korony metalo-ceramiczne i pełnoceramiczne) #ortodoncja #protetyka #mosty #korony

protetyka-mosty-korony-paweł-łabno 1

protetyka-mosty-korony-paweł-łabno 2

 

słowa klucze: , , , ,
2017-06-27T10:24:54+00:00