Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Determinanty Zdrowia Lalonda

Jednym z najczęściej słyszanych przez dentystę stwierdzeń jest zdanie „mam genetycznie słabe zęby” lub „poprzedni lekarz był niedokładny”. Okazuje się jednak, że opieka medyczna odpowiada jedynie za 10% a genetyka 20% stanu naszego zdrowia. Marc Lalonde określił pola zdrowia, które w niewielki sposób różnią się w poszczególnych chorobach, jednak zawsze styl życia pacjenta ma największe znaczenie.

2017-12-03T15:28:18+00:00