Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Tremy

Wprowadzenie: tremy są to przestrzenie występujące pomiędzy sąsiadującymi zębami, które mogą być wywołane zbyt dużą długością łuku zębowego w stosunku do wielkości zębów, nieprawidłowym odtworzeniem punktów stycznych podczas leczenia, brakiem zębów.Leczenie: w zależności od etiologii polega na zamknięciu przestrzeni poprzez leczenie ortodontyczne, protetyczne lub wymianę wypełnień.

Bibliografia:

słowa klucze:
2018-01-12T21:02:46+00:00