Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Kompleksowy Plan Leczenia

wyciski anatomiczne na modele diagnostyczne i wzorniki zwarciowe

rejestracja łukiem twarzowym położenia szczęki względem stawu skroniowo-żuchwowego

deprogramacja

rejestracja położenia żuchwy względem szczęki

rejestracja prowadzenia siecznego i kłowego

oprawienie modeli w artykulatorze

odczytanie kątów

2018-01-07T22:48:07+00:00