Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


Chirurgia

dalacin C
ketonal forte
Aescin lub Esceven 3x dz 2 tabl.

Tamowanie krwawienia:Exacyl
ostry stan zapalny dentitio difficilis jod+gliceryna lub chx+nipas

Rp.Chlorhexidini 0,02%
in sol ad 500ml

słowa klucze: , , , , ,
2018-02-28T21:47:47+00:00