Rejestracja: 14 626 11 30 ; +48 535 286 767

ul. Karwacjanów 6 ; 38-300 Gorlice


202

Zjawisko obręczy (ferrule effect) polega na zachowaniu przynajmniej 1,5 – 2,0 mm zdrowej zębiny powyżej stopnia opracowanego pod koronę w zakresie 360* w celu zapewnienia wytrzymałości wystarczającej dla przenoszenia sił żucia. Jeżeli ilość zębiny jest niewystarczająca, należy rozważyć chirurgiczne lub ortodontyczne wydłużenie korony klinicznej (ekstruzja).

słowa klucze: , , , , ,
2017-12-05T14:04:01+00:00